Marek Kołodziejczyk

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Przy pracy do filmu Polskie orły

Pasjonat przyrody. Aktywny członek Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Komitetu Ochrony Kuraków. Obserwator i znawca biologii dzikich zwierząt.

Swoją pasję obcowania z przyrodą wykorzystuje w pracy zawodowej. Zajmuje się fotografią i filmowaniem zwierząt w ich naturalnym środowisku, ekspertyzami
rolno-środowiskowymi, monitoringiem ptaków lęgowych. Doskonałą znajomość anatomii zwierząt wykorzystuje w pracach, których część jest prezentowana w galerii.

W bieszczadzkiej głuszy

W 1998 roku został wyróżniony w konkursie "Bird Illustrator of the Year" organizowanym przez magazyn "British Birds".

W latach 1998-2002 kilkakrotnie wystawiał swoje prace na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemii.

W 2005 jego prace zostały zaprezentowane na wystawie pt. "Ptaki Świata" w Muezum Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W 2008 był jednym z autorów zdjęć do filmu M. Krzyżańskiego pt. "Polskie orły" oraz cyklu programów przyrodniczych
"100 tysięcy bocianów" realizowanych na zlecenie TVP

Jego liustracje i fotografie znalazły się na plakatach, broszurach i materiałach dydaktycznych:

Spotkanie z mieszkańcami Alp Oraz książkach: